TUTVUSTUS

Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid

Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid osutab oma klientidele õigusalast nõustamis- ja esindusteenust erinevates õigusvaldkondades, pidades prioriteetseteks era- , haldus- ja karistusõiguse alaseid probleeme. Büroo peamise klientuuri moodustavad eraisikud, kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted, samuti ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid koostööpartneriteks on mitmed rahvusvaheliselt tuntud advokaadi- ja õigusbürood, mis võimaldavad meil leida oma klientidele lahendusi ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide õigusmaastikul. Meie väikse, kuid tegusa advokaadibüroo eelisteks on personaalne lähenemine, paindlikkus ja kliendi vajadustega arvestamine.

Meie eesmärgiks on kliendi huvide eest seismine parimal võimalikul viisil lähtudes õigusaktidest ja kutse-eetika normidest.

 

VALDKONNAD

Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid

Meie valdkonnad

Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid on keskendunud peamiselt tsiviil-, äriühingu-, kriminaal- ja haldusõigusele. Oma tugevaks küljeks peame ka klientide esindamist kohtumenetlustes.
Valdkonnad, millega advokaadibüroo tegeleb, on muu hulgas järgmised:

01

ÄRIÜHINGUÕIGUS

02

RIIGI- JA HALDUSÕIGUS

03

TSIVIIL-, ASJA- JA VÕLAÕIGUS

04

Kriminaalõigus

05

perekonnaõigus ja pärimisõigus

06

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

07

TÖÖÕIGUS

MEESKOND

ADVOKAADIBÜROO TARMO PILV & PARTNERID

MEIE MEESKOND

Vandeadvokaat

tarmo@tarmopilv.ee

Vandeadvokaat

kaire@tarmopilv.ee

Advokaat
Vandeadvokaadi abi

toomas@tarmopilv.ee

Aro Siinmaa

Nõunik
Õigusteenust ei osuta
(AdvS §40 lg 3)

aro@tarmopilv.ee

Greete Getter Pilv

Jurist
Õigusteenust ei osuta
(AdvS §40 lg 3)

greete@tarmopilv.ee

Merle Piilbaum

Jurist-assistent
Õigusteenust ei osuta
(AdvS §40 lg 3)

merle@tarmopilv.ee

Urmas Tross

Jurist-pankrotihaldur
Õigusteenust ei osuta
(AdvS §40 lg 3)

urmas@tarmopilv.ee

Inese Svarpstina-Pilv

Tõlk-assistent

inese@tarmopilv.ee

Ramo Reinberg

Jurist
Õigusteenust ei osuta
(AdvS §40 lg 3)

ramo@tarmopilv.ee

Inese Svarpstina-Pilv

Tõlk-assistent

inese@tarmopilv.ee

VandeAdvokaat

marina@tarmopilv.ee

KONTAKT

ADVOKAADIBÜROO TARMO PILV & PARTNERID

Võta meiega ühendust

Otsustamaks, kas saame Teie küsimuses või mures abiks olla, palume meiega ühendust võtta ja probleemi kirjeldada.

Tartu büroo

Paju 2, Tartu 50603, Eesti

Lahtiolekuajad

E-R 09:00-17:30

Konsultatsioonile saab ka tulla eelneva kokkuleppe alusel aadressil Häädemeeste vald, Treimani, Savi tee 1 – helistades (+372) 50 20 425 või saates meili tarmo@tarmopilv.ee.

Tarmo pilv

Vandeadvokaat, Tartu

tarmo@tarmopilv.ee


Tegevusvaldkonnad

 

Majandus-ja ametialased kuriteod
Maksejõetus
Restruktureerimine ja saneerimine
Äri-ja ühinguõigus
Tööõigus
Ehitus
Haldusmenetlus
Kinnisvara
Riigihanked
Kohtuvaidlused

Töökogemus

November 2012 – … Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid, vandeadvokaat, partner
August 1996 – november 2012 Advokaadibüroo Aivar Pilv, vandeadvokaat, partner
Jaanuar 1995 – august 1996 Advokaadibüroo Jaan Lindmäe, jurist, advokaat
September 1993 – jaanuar 1995 Tartu Maakohtus kohtuniku ametitaotleja (sooritanud kohtuniku eksami)
Veebruar 1993 – september 1993 Kaitseministeerium, peaspetsialist
Detsember 1991 – veebruar 1993 Tartu Linna Prokuratuur, prokurör

Keeleoskus

Eesti, vene, saksa

Publikatsioonid

“Repliik metsade kaitseks” (Fraater #11, 11. november 2022)
“President Kaljulaidi Pyrrhose võit” (Postimees, 28. august 2020)
“Töölepingu mittevastava ülesütlemise vaidlustamine on tööandjale oluline” (Äripäeva õigusblogi, 24. mai 2010)
“Ära ütle, et oled maksujõetu” (Ajaleht Äripäev, 07. mai 2009)

Liikmelisus

1996 Eesti Advokatuur
Läti Eesti Seltsi juhatuse liige
MTÜ Otepää Kooli Vilistlaskogu juhatuse liige
Otepää Gümnaasiumi hoolekogu esimees
Eesti Hoki distsiplinaarkomisjoni liige
Tartu Näituse 22b korteriühistu juhatuse liige
MTÜ Treimani külaselts juhatuse liige

Akadeemiline kuuluvus

Korporatsioon Fraternitas Estica vilistlane

Muu kutsealane tegevus
 • 18. veebruaril 2012 Lõuna-Eesti Korteriühistuste X foorumil ettekanne “Korteriühistu majandamisest tulenev vastutus”
 • 16. veebruaril 2012 Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse seminaril “Võlgade sissenõudmisprotsess: kuidas mõjutada võlgnikku?” ettekanne “Võlglased ja kohus”
 • 11. mail 2011 Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse seminaril “Otsustamine lihtsamaks!” ettekanne “Seadused, milleta pole juhtimisel tulevikku”
 • 15. oktoobril 2010 Tallinna Konverentsid seminaril (Tartus) “Mis muutub EURO tulekuga raamatupidaja töös” ettekanne “Raamatupidaja jaoks olulised lepingud ehk kuidas EURO tulek kehtivaid lepinguid mõjutab, kas tuleks uued sõlmida, millised muudatused sisse viia?”
 • 22. septembril 2010 Tallinna Konverentsid seminaril “Lepingutest tulenevad õiguskaitsevahendid ja nende kasutamine praktikas” ettekanne “Töövõtulepingu puhul kasutatavad õiguskaitsevahendid”
 • 24. augustil 2010 Tallinna Konverentsid seminaril “Mis muutub EURO tulekuga raamatupidaja töös” ettekanne “Raamatupidaja jaoks olulised lepingud ehk kuidas EURO tulek kehtivaid lepinguid mõjutab, kas tuleks uued sõlmida, millised muudatused sisse viia?”
 • Lektor 10. juunil 2010 World Trade Center Tallinn seminaril “Lepingutest tulenevad õiguskaitsevahendid”
 • 16. septembril 2009 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seminaril ettekanne “Liisingulepingust tulenevad õiguskaitsevahendid”
 • 18. augustil 2009 Äripäeva seminaril ettekanne “Peamised muutused planeerimis- ja ehitusseaduses”
 • 20. mail 2009 Äripäeva seminaril “Lepingute muutmine ja lõpetamine” ettekanne “Töövõtuleping- muutmine ja lõpetamine”
 • 23. aprillil 2009 Saksa-Balti Kaubanduskoja seminaril “Lepingust tulenevad õiguskaitsevahendid” ettekanne töövõtulepingu puhul kasutatavate õiguskaitsevahendite temaatikal
 • 22. oktoobril 2008 Äripäeva seminaril “Lepingutest tulenevad õiguskaitsevahendid ja nende kasutamine” ettekanne “Töövõtulepingu puhul kasutatavad õiguskaitsevahendid”
 • 12. juunil 2008 Tallinna Konverentsid seminaril “Millist tulemuspalka maksta majanduslanguse tingimustes ehk tulemustasu teoorias ja praktikas” ettekanne “Aktuaalsed lahendid kohtupraktikas”
 • 13. detsembril 2007 Tallinna Konverentsid seminaril “Töösuhete alane seadusandlus teoorias ja kohtupraktikas” ettekanne “Aktuaalsed lahendid kohtupraktikas”
 • 18. aprillil 2007 Äripäeva seminaril “Lepingutest tulenevate vaidluste lahendamine” ettekanne “Lepingust tulenevate nõuete lahendamine tsiviilkohtumenetluses”
 • 05. aprillil 2007 Ostujuhtimise konverentsil 2007 “Kuidas areneda?” ettekanne “Tüüpilised vead tarnelepingute sõlmimisel”
 • 12. aprillil 2005 Äripäeva seminaril “Mida peab ettevõtja teadma ostu-müügilepingutest” ettekanne “Korrektse lepingu olulisus. Vaidluste lahendamine. Kohtulahendid.”
 • 21. veebruaril 2005 Äripäeva seminaril “Mida peab ettevõtja teadma võlgade sissenõudmisest?” ettekanne “Millised on võlgnike õigused ja kohustused?”

Kaire Hänilene

Vandeadvokaat, Tartu

kaire@tarmopilv.ee


 

 

Töökogemus

Veebruar 2023 – … Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid, vandeadvokaat

Juuli 2017 – september 2022 Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör

Juuli 2012 – juuni 2017 Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör

Aprill 2004 – juuni 2012 Lõuna Ringkonnaprokuratuuri Tartu teise osakonna (Majandus- ja korruptsioonikuritegude osakond) vanemprokurör

Märts 2004 Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör

Oktoober 1993 – veeburar 2004 Tartu Prokuratuuri prokurör

Keeleoskus

Eesti, vene, inglise

Toomas Metsma

Advokaat, Vandeadvokaadi abi, Tartu

toomas@tarmopilv.eeTegevusvaldkonnad

Perekonnaõigus ja pärimine
Äri- ja ühinguõigus
Maksejõuetus
Tööõigus
Majandus-ja ametialased kuriteod
Haldusmenetlus
Kohtuvaidlused

 

Töökogemus

September 2015 – … Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid,
advokaat
Detsember 2014 – September 2015 Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid,
jurist
Oktoober 2013 – November 2014 MP Portal, jurist

Keeleoskus

Eesti, vene, inglise

Liikmelisus

2015 Eesti Advokatuur
2013 Eesti Reservohvitseride Kogu

Osutab õigusabi vandeadvokaadist patrooni juhendamisel (AdvS §42 lg 4)

Aro Siinmaa

Nõunik, Tartu

aro@tarmopilv.ee


 

 

Töökogemus

September 2023 – … Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid, nõunik

Märts 2004 – september 2022 Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör

September 1993 – veebruar 2004 Tartu Prokuratuuri prokurör

Keeleoskus

Eesti, vene, inglise, soome

Marina Kelpman

Advokaat, Vandeadvokaadi abi, Tartu

marina@tarmopilv.ee


 
Osutab õigusabi vandeadvokaadist patrooni juhendamisel (AdvS §42 lg 4)

Tegevusvaldkonnad

Perekonnaõigus ja pärimine
Äri-ja ühinguõigus
Kinnisvara
Maksejõuetus
Tööõigus
Haldusmenetlus
Tarbijakaitse
Kohtuvaidlused


Töökogemus

2018. a. september – … Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid, advokaat

2012. a. november – 2018. a. september – Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid, jurist-assistent
2012. a. mai – 2012. a. oktoober Sotsiaalkindlustusamet, peaspetsialist

2011. a. veebruar – 2012. a. mai – Tartu Tarbijakaitse ühing, õigusnõustaja

2008. a. jaanuar – 2012. a. jaanuar – Inimõiguste Kaitse Fond SA (Eesti), lepinguline jurist-õigusnõustaja

Keeleoskus

Eesti, inglise, vene