TUTVUSTUS

Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid

Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid osutab oma klientidele õigusalast nõustamis- ja esindusteenust erinevates õigusvaldkondades, pidades prioriteetseteks era- , haldus- ja karistusõiguse alaseid probleeme. Büroo peamise klientuuri moodustavad eraisikud, kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted, samuti ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid koostööpartneriteks on mitmed rahvusvaheliselt tuntud advokaadi- ja õigusbürood, mis võimaldavad meil leida oma klientidele lahendusi ka Venemaa, SRÜ riikide ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide õigusmaastikul. Meie väikse, kuid tegusa advokaadibüroo eelisteks on personaalne lähenemine, paindlikkus ja kliendi vajadustega arvestamine.

Meie eesmärgiks on kliendi huvide eest seismine parimal võimalikul viisil lähtudes õigusaktidest ja kutse-eetika normidest.

 

VALDKONNAD

Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid

Meie valdkonnad

Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid on keskendunud peamiselt tsiviil-, äriühingu-, kriminaal- ja haldusõigusele. Oma tugevaks küljeks peame ka klientide esindamist kohtumenetlustes.
Valdkonnad, millega advokaadibüroo tegeleb, on muu hulgas järgmised:

01

ÄRIÜHINGUÕIGUS

02

RIIGI- JA HALDUSÕIGUS

03

TSIVIIL-, ASJA- JA VÕLAÕIGUS

04

Kriminaalõigus

05

perekonnaõigus ja pärimisõigus

06

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

07

TÖÖÕIGUS

MEESKOND

ADVOKAADIBÜROO TARMO PILV & PARTNERID

MEIE MEESKOND

Vandeadvokaat

tarmo@tarmopilv.ee

Advokaat
Vandeadvokaadi abi

toomas@tarmopilv.ee

Advokaat
Vandeadvokaadi abi

marit@tarmopilv.ee

Advokaat
Vandeadvokaadi abi

marina@tarmopilv.ee

Jurist
Õigusteenust ei osuta
(AdvS §40 lg 3)

ramo@tarmopilv.ee

Tõlk-assistent

inese@tarmopilv.ee

Greete Getter Pilv

Sekretär-assistent

info@tarmopilv.ee

Jurist
Õigusteenust ei osuta
(AdvS §40 lg 3)

ramo@tarmopilv.ee

Tõlk-assistent

inese@tarmopilv.ee

Greete Getter Pilv

Sekretär-assistent

info@tarmopilv.ee

KONTAKT

ADVOKAADIBÜROO TARMO PILV & PARTNERID

Võta meiega ühendust

Otsustamaks, kas saame Teie küsimuses või mures abiks olla, palume meiega ühendust võtta ja probleemi kirjeldada.

Tartu büroo

Paju 2, Tartu 50603, Eesti

Võru büroo

Lembitu 2A, Võru 65608, Eesti

Lahtiolekuajad

E-R 09:00-17:30

Konsultatsioonile saab ka tulla eelneva kokkuleppe alusel aadressil Häädemeeste vald, Treimani, Savi tee 1 – helistades (+372) 50 20 425 või saates meili tarmo@tarmopilv.ee.

Tarmo pilv

Vandeadvokaat, Tartu

tarmo@tarmopilv.eeTegevusvaldkonnad

Majandus-ja ametialased kuriteod
Maksejõetus
Restruktureerimine ja saneerimine
Äri-ja ühinguõigus
Tööõigus
Ehitus
Haldusmenetlus
Kinnisvara
Riigihanked
Kohtuvaidlused

Töökogemus

November 2012 – … Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid, vandeadvokaat, partner
August 1996 – november 2012 Advokaadibüroo Aivar Pilv, vandeadvokaat, partner
Jaanuar 1995 – august 1996 Advokaadibüroo Jaan Lindmäe, jurist, advokaat
September 1993 – jaanuar 1995 Tartu Maakohtus kohtuniku ametitaotleja (sooritanud kohtuniku eksami)
Veebruar 1993 – september 1993 Kaitseministeerium, peaspetsialist
Detsember 1991 – veebruar 1993 Tartu Linna Prokuratuur, prokurör

Keeleoskus

Eesti, vene, saksa

Publikatsioonid

“Töölepingu mittevastava ülesütlemise vaidlustamine on tööandjale oluline” (Äripäeva õigusblogi, 24. mai 2010)
“Ära ütle, et oled maksujõetu” (Ajaleht Äripäev, 07. mai 2009)

Liikmelisus

1996 Eesti Advokatuur
Läti Eesti Seltsi juhatuse liige
MTÜ Otepää Kooli Vilistlaskogu juhatuse liige
Otepää Gümnaasiumi hoolekogu esimees


Akadeemiline kuuluvus

Korporatsioon Fraternitas Estica vilistlane

Muu kutsealane tegevus

 • 18. veebruaril 2012 Lõuna-Eesti Korteriühistuste X foorumil ettekanne “Korteriühistu majandamisest tulenev vastutus”
 • 16. veebruaril 2012 Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse seminaril “Võlgade sissenõudmisprotsess: kuidas mõjutada võlgnikku?” ettekanne “Võlglased ja kohus”
 • 11. mail 2011 Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse seminaril “Otsustamine lihtsamaks!” ettekanne “Seadused, milleta pole juhtimisel tulevikku”
 • 15. oktoobril 2010 Tallinna Konverentsid seminaril (Tartus) “Mis muutub EURO tulekuga raamatupidaja töös” ettekanne “Raamatupidaja jaoks olulised lepingud ehk kuidas EURO tulek kehtivaid lepinguid mõjutab, kas tuleks uued sõlmida, millised muudatused sisse viia?”
 • 22. septembril 2010 Tallinna Konverentsid seminaril “Lepingutest tulenevad õiguskaitsevahendid ja nende kasutamine praktikas” ettekanne “Töövõtulepingu puhul kasutatavad õiguskaitsevahendid”
 • 24. augustil 2010 Tallinna Konverentsid seminaril “Mis muutub EURO tulekuga raamatupidaja töös” ettekanne “Raamatupidaja jaoks olulised lepingud ehk kuidas EURO tulek kehtivaid lepinguid mõjutab, kas tuleks uued sõlmida, millised muudatused sisse viia?”
 • Lektor 10. juunil 2010 World Trade Center Tallinn seminaril “Lepingutest tulenevad õiguskaitsevahendid”
 • 16. septembril 2009 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seminaril ettekanne “Liisingulepingust tulenevad õiguskaitsevahendid”
 • 18. augustil 2009 Äripäeva seminaril ettekanne “Peamised muutused planeerimis- ja ehitusseaduses”
 • 20. mail 2009 Äripäeva seminaril “Lepingute muutmine ja lõpetamine” ettekanne “Töövõtuleping- muutmine ja lõpetamine”
 • 23. aprillil 2009 Saksa-Balti Kaubanduskoja seminaril “Lepingust tulenevad õiguskaitsevahendid” ettekanne töövõtulepingu puhul kasutatavate õiguskaitsevahendite temaatikal
 • 22. oktoobril 2008 Äripäeva seminaril “Lepingutest tulenevad õiguskaitsevahendid ja nende kasutamine” ettekanne “Töövõtulepingu puhul kasutatavad õiguskaitsevahendid”
 • 12. juunil 2008 Tallinna Konverentsid seminaril “Millist tulemuspalka maksta majanduslanguse tingimustes ehk tulemustasu teoorias ja praktikas” ettekanne “Aktuaalsed lahendid kohtupraktikas”
 • 13. detsembril 2007 Tallinna Konverentsid seminaril “Töösuhete alane seadusandlus teoorias ja kohtupraktikas” ettekanne “Aktuaalsed lahendid kohtupraktikas”
 • 18. aprillil 2007 Äripäeva seminaril “Lepingutest tulenevate vaidluste lahendamine” ettekanne “Lepingust tulenevate nõuete lahendamine tsiviilkohtumenetluses”
 • 05. aprillil 2007 Ostujuhtimise konverentsil 2007 “Kuidas areneda?” ettekanne “Tüüpilised vead tarnelepingute sõlmimisel”
 • 12. aprillil 2005 Äripäeva seminaril “Mida peab ettevõtja teadma ostu-müügilepingutest” ettekanne “Korrektse lepingu olulisus. Vaidluste lahendamine. Kohtulahendid.”
 • 21. veebruaril 2005 Äripäeva seminaril “Mida peab ettevõtja teadma võlgade sissenõudmisest?” ettekanne “Millised on võlgnike õigused ja kohustused?”