Tutvustus

 

Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid osutab oma klientidele õigusalast nõustamis- ja esindusteenust erinevates õigusvaldkondades, pidades prioriteetseteks era- , haldus- ja karistusõiguse alaseid probleeme. Büroo peamise klientuuri moodustavad eraisikud, kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted, samuti ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Advokaadibüroo Tarmo Pilv & Partnerid koostööpartneriteks on mitmed rahvusvaheliselt tuntud advokaadi- ja õigusbürood, mis võimaldavad meil leida oma klientidele lahendusi ka Venemaa, SRÜ riikide ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide õigusmaastikul. Meie väikse, kuid tegusa advokaadibüroo eelisteks on personaalne lähenemine, paindlikkus ja kliendi vajadustega arvestamine.

Meie eesmärgiks on kliendi huvide eest seismine parimal võimalikul viisil lähtudes õigusaktidest ja kutse-eetika normidest.

Pilt ja kell


Estonian Business Chamber in Latvia Advokaadibüroo on Eesti Kaubanduskoja liige Lätis